English

 

Inte bara en utmaning utan en oförglömlig upplevelse för den som vill prova ett exklusivt och världsunikt vinteräventyr med en härlig adrenalinkick som dessutom förevigas på film

Idén till ICE-DIVING fick jag redan i början av år 2000 vilket därefter blev ett registrerat varumärke 2005-11-18.

Ice-Diving märket likväl LL-Dyks märke är designat av min mycket gode och nära vän Jannot Derid som under sin tid arbetade både som designer och känd konstnär, en del av hans alster har sålts på Bukowskis. Tyvärr gick Jannot bort redan år 2005 och blev 72 år.

Idén till Ice-Diving har jag fått av mångårig erfarenhet som yrkes dykare,( varit verksam yrkesdykare under åren 1973- 2008 ), med dels undervattens arbeten under is, ofta i samband med stora kaj och brobyggen.

Dykningarna skedde då ofta direkt från en specialtillverkad dykbarack placerad på flytpontoner med all tänkbar utrustning som bland annat dekompressionstank, omklädningsrum, fika rum osv. Dykningarna skedde genom en golvlucka och då arbetena pågick under flera år så fick pontonbaracken frysa fast under vintrarna och dykningarna kunde fortsätta som vanligt men under is.

Därigenom min idé med att kunna erbjuda även helt oerfarna en dykupplevelse här uppe i norra Sverige från meter tjock is med yrkesdykarutrustning från en specialtillverkad dykcontainer. Det enda som krävs av respektive deltagare är ett undertecknat dokument att dykningen sker på eget ansvar under ledning av godkända dykinstruktörer samt att man inte lider av någon allvarlig hjärt eller lungsjukdom.

En idé som jag är övertygade om kan komma att tillföra länets vinter och äventyrsturism en ny spännande dimension och en möjlighet för den som vill uppleva "det där lilla extra" under sin vintersemester!

Dykprojektet kommer att kunna ta emot 2-6 personer per dag, före varje dyk snabb utbildas deltagarna både teoretisk och praktisk gällande påklädning samt hur dykningen kommer att gå till.

Från den specialinredda ICE-DIVING containern kommer man att via en golvlucka tillsammans med en rutinerad dykledare få gå ner via en lutande stege ner till botten på ca: 4 - 6 meters djup. Därefter påbörjas en undervattenspromenad tillsammans med en rutinerad dykare som extra säkerhet. Deltagarna kommer att få dyka med så kallad konstantvolymdräkt, dvs. en torrdräkt med dykhjälm, eventuellt med en exklusiv fransk glaskupolhjälm för maximal dykkänsla och seende. Känslan för en helt oinvigd person att plötsligt få möjligheten att befinna sig under meter tjock is och i nästan nollgradigt vatten på ca 4-5 meters djup utan att frysa kommer att bli en obeskrivligt euforisk och, framförallt, adrenalinstinn "kickupplevelse utöver det vanliga".

 Dykningarna kommer även att undervattensfilmas av dykledaren som har en filmkamera med ljudupptagning på sin hjälm, varje deltagare kommer att få med sig en diskett från sin utförda dykning samt ett exklusivt diplom som minne. Dykningarna kommer även att kunna följas med både ljud och bild inne i containern av övriga besökare.

Under år 2006 då vi hade en enklare prototyp av en ICE-Diving container på isen för att visa hur dykningarna så småningom skulle gå till passade vi även på att servera fika, varmkorv och nygrillade hamburgare. Som framgår av bilderna till höger var det ett mycket uppskattat inslag av alla isflanörer som besökte den isbana som Luleå Kommun numera anordnar varje vinter.

I ett framtida fullskaligt projekt kommer dykcontainern att vara ca: 12-15  meter lång med ett avgränsat rum för intensiv utbildning gällande påklädning samt hur själva is dyket kommer att gå till, såväl dykinstruktörer och övrig personal kommer att vara handplockade för bästa möjliga trevliga och proffsiga bemötande, under tiden som äventyret pågår kommer även högklassig förtäring att finnas tillgänglig.

Föra att komma igång med projektet krävs dock en finansiär.

Vid uppstart av projektet måste man göra det i full skala direkt från start. Tiden då projektet kan utföras under normala vinterförhållanden här uppe i Luleå är beräknad till ca: 2 månader, preliminärt från den 10é Februari till den 15 é April.

En uppstart kräver minst 4-6 månaders förplanering med bland annat upphandlingar av utrustning, personal, markandsföring, information till turistbyråer, resebyråer vilka sistnämnda ska kunna börja sälja färdiga paket under senhösten samma år som projektet ska dras igång.

Således krävs att ett samarbetsavtal / delägarskap tecknats med en finansiär i god tid samma år som projektet ska dras igång.

En budget kommer att utarbetas av LL-DYK & Konsult AB och undertecknad kommer att vara både projektledare och samordnare för hela projektet. 

Ett fullskaligt projekts genomförande kräver en finansiär som förutom måste ha ekonomisk styrka även måste känna och visa ett genuint intresse för projektet likväl tror på detsamma, samt att det dessutom måste ”klicka” personligen mellan alla inblandade parter.

 Startkapitalet är grovt beräknat till ca: 5-10 miljoner och i det ingår den kostnad som LL-DYK & Konsult AB kommer att debitera det separata Ice-Divingbolaget under uppstartsperiod 4-6 månader, vilket kommer att framgå i den budget som även LL-DYK & Konsult kommer att presentera för kommande intressent och samarbetspartner.

En exaktare budget kommer att vara beräknad med en avkastning på 10-30 % vinstmarginal med en beräknad årsomsättning på 7-12 miljoner under två månader per år.

Förutom delägarskap och vinstmöjligheter i ett separat bildat AB för projektet är tanken att en finansiär eller sponsor ska se nyttan av att få synas medialt och, framförallt göra reklam för sin egen verksamhet och bransch, dvs. se det hela som ett mycket unikt PR projekt på grund av att det är en unik världsnyhet för både vinter och äventyrsturismen.

Självfallet är detta något som måste diskuteras med en lämplig finansiär.

En finansiär som ser PR värdet och nyttan av att få synas reklammässigt är givetvis av största intresset för mig personligen. Förmodligen kommer en sådan sponsor även kunna garanteras att få synas i samband med en i alla fall tidigare garanterad artikel i National Geographic, vilket jag under år 2006 via en reklambyrå sagt sig både kunna garantera likväl förmedla.  Artikeln bör i så fall ske samma år som det blir premiär för projektet då tanken är att bjuda in någon lämplig politiker och näringslivsperson som förhoppningsvis är villig att prova på ett dyk för bästa möjliga PR
.
För ytterligare information ang. hela projektet budget osv .v.v. kontakta Anders Lundgren på telefon 070-324 74 30 eller mail anders@ll-dyk.se.