Verksamhet

Idag är bolaget specialiserat på i huvudsak generalentreprenader avseende Sjöledningsprojekt, men utför även kvalificerade konsulttjänster inom dyk- och vattenarbeten.

LL-DYK förmedlar även dykentreprenörer och yrkesdykare runt om i landet.