Skärgårdsstad-Bammarboda -Timrarön Etapp 1

Roslagsvatten AB, Österåkers kommun, Sjölednig

 

 

Sjöledningprojekt

Svetsning,viktning och läggning av polyten vattenledning dim 600 x 1500 m i Sicklaviken Nacka,Sthlm. Pga.extremt ojämna bottenförhållanden var vi tvungen att förankra ledningen i en bergslänt. Med spec.förband borrades förankringarna fast i berg på ca 10 m vattendjup.

NPL Sthlm.

 

 

Grävmuddring

Grävmuddring av Björskatafjärden ca 25000 m3.Muddringen utfördes från is och massorna deponerades på ett speciellt framtagen deponiområde i dess närhet.Såväl muddring som deponi ingick i vårt åtagande.

Luleå Kommun

 

 

Totalentreprenad.

Nybyggnation av betongbrygga för Waxholmsbåtarna "Lilla Betsö".Sthlm´s skärgård.

Vägverket Sthlm

 

 

Total.Uv-entreprenad

Formsättning och Uv-gjutning runt gammal stensättning för fyrfundament "Sandöfyren" Luleå.

Luleå Hamn

 

 

UV-Entreprenad

Läggning och installation av ny kylvattenkulvert i Värtan.Sthlm

Stockholm Entreprenad

 

 

Totala Uv-arbeten

Uv-schakter,formsättningar,gjutningar osv för samtliga bropelare till två st broar i Kuokso och Antis Övertorneå Kommun

Umeå Pålarbeten

 

 

Totala Uv-arbeten

Kompletta undervattensarbeten för samtliga bropelare,Hedenbron i Boden

BPA I Luleå

 

 

Kajfundament

Kompletta uv-arbeten för tre st kajer i Sortland,Halsa och Helgeland i Nordnorge

Polarbygg i N.Norge

 

 

Totala Uv-arbeten

Stensättning och uv-gjutning av slänt till Pumpstation i Luleå

SSAB i Luleå

 

 

Uv-Sprängning

Rörgravssprängning Åkersberga Kommun.

Svenska Vägbeläggningar i Sthlm.

 

 

Uv-Sprängning

Ligga kraftstation.

Västerbottens Grusförädlingar.

 

 

Uv-Sprängning

Fördjupning av hamnbassäng i Gryts´skärgård.

Ramunderschakt.Norrköping.

 

 

Totala uv-arbeten

Komplett uv-arbeten för kajbygge Haraholmskajen Piteå Hamn.

Elewator Byggnads AB i Piteå

 

 

Kajreparation

Kompletta uv-arbeten för stora kajreparationer SSAB-kajen i Luleå

SSAB i Luleå

 

 

Totala Uv-arbeten

Komplett undervattensarbeten för hela Obbolabron i Umeå.

EG-Henriksen A/S Nordnorge

 

 

Totala Uv-arbeten

Kompletta undervattensarbeten för brobygge Killingebron i Gällivare Kommun.

BPA i Luleå

 

 

Totalentreprenad.

Nybyggnation av betong brygga för Waxholmsbåtarna Stora Isskär Lindalssundet,VärmdöKommun.

Vägverket i Stockholm.

 

 

Kabelspolningar

Nerspolning av el och telekablar i bottensediment i Norr och Västerbotten under åren 1980-1994.

Mellersta Norrlands Kraftverk. Televerket Umeå. Televerket.Skellefteå.Televerket Luleå. Televerket Piteå. Energiverket Luleå. Energiverket Umeå. Energiverket Skellefteå. osv.

 

 

Komplett Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av vattenledning dim. 400 x 800 m lång i Björskatafjärden.Luleå.

Luleå Kommun.Tekniska Kontoret.

 

 

Kompett Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning tryckavloppsledning i polyten dim,90 och 63 mm totalt 4800 m i Lule-älv.Harads.

Boden Kommun.Tekniska Kontoret

 

 

Komplett sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av vattenledning i polyten dim 125 x 1000 m i Lule-älv,Pagla.

Boden Kommun.Tekniska Kontoret.

 

 

Komplett sjöledningsprojekt

Svetsning,vikting och läggning av vattenledning i polyten dim 750 mm x 800 m över Umeå-älv mellan Obbola och Holmsund.Ledningen sänktes i en förschaktad ledningsgrav som vi schaktat med hjälp av 40 ton´s grävmaskin från en stödbenspråm och assisterad av större bogserbåt 2000 hk.Schakten och läggningen av ledningen var extremt påfrestande och mkt.stor svårighetsgrad pga dels det starkt strömmande vattnet samt vinterförhållanden med is,snö och stark kyla.

Umeå Kommun

 

 

Uv-reparation.sjöledning

Byte av bultar till betongvikter på befintlig sjöledning mellan Obbola och Ön,Umeå-älv.Totalt byttes ca 1000 st sönderrostade bultar till nya rostfria bultar.Obbola Projekt.4

Umeå Kommun Gatukontoret.

 

 

Komplett Uv-.arbete

Brobygge i Västerfärnebo.Västerås.

Vägverket Produktion Öst. Västerås

 

 

Errossinsskydd

Utläggning av ca 200 m3 sprängsten runt bropelare,Trångforsbron.Boden.Arbetet utfördes i hårt strömmande vatten med inhyrda bropontoner som vi manövrerade manuellt under tiden en grävmaskin lyfte ner sprängsten runt bropelare. Pontoner inhyrda av Ing 3 Boden.

Skanska.Luleå

 

 

Fartygsbärgning

M/F Star 1000 DW ton.Frihamnen i Sthlm.

Avelins Bogserbåts AB.Stockholm

 

 

Totalentreprenad.Sjöledning.

Svetsning,viktning och läggning av tryckavloppsledning i polyten dim.250 mm x 3600 m mellan Husquarna och Brunnstorp i sjön Vättern Jönköping. I entreprenaden ingick även en ledningsschakt på Husquarnasidan från strandkant och ca 600 m ut till 7 m vattendjup.Schakten utfördes med en 45 ton´s grävmaskin fån en demonterbar stödbensponton som fraktats på trailers från Sthlm.Inlejd underenreprenör för denna schakt var Aroswater Sthlm.

Jönköpings Kommun.

 

 

Akutreparation av bropelare ”Stocksundsbron” i Sthlm. efter påkörning av bogserande pråm

Sthlm´s tunnelbanetrafik fick gå på minsta fart ca 30 km /tim under tiden raparationerna pågick dygnet runt i ca 4 dygn. LL-DYK med personal fick ett speciellt tack för sina insatser och bjuden på en tackmiddag annordnad av SL i Stockholm efter utfört arbete.

SL i Sthlm.

 

 

Sugmuddring

Muddring av sedimenteringsbassäng ,totalt ca 15000 m3 Luleå.

SSAB i Luleå

 

 

Kajreparation

Efter att LKAB-kajen i Luleå blivit påkörd av ett större lastfartyg 1983 och bla 5 st betongpelare knäcktes fick LL-Dyk uppdraget att utföra hela reparationen. Vi demonterade befintliga pelare samt monterade dit 5 st nytillverkade prefabricerade betongpelare. pelarnas dim var 600 mm x 12 m långa och vägde 5 ton st. Pelarna hade en spec "fot" som vi trädde ovanpå en befinlig "pålstubbe"som vi därefter uv-injekterade fast. Ett mkt avancerat och tekninskt krävande projekt.Projektör för spec.reparationen var Scandiaconsult i Luleå.

JM-Bygg Luleå.

 

 

Kompletta sjökollektorarbeten

Muffskarvning,viktning och sänkning av polytenslang dim 40 mm totalt 5600 m för Kyrkskolan i Arjeplog.

BPA Skellefteå

 

 

Sjökollektorarbeten

Skarvning,viktning och sänkning av totalt 4800 m polytenslang dim 40 mm för Strömbackaskolan i Piteå.

Piteå Kommun Tekniska förvaltninen.

 

 

Sjökollektorarbeten

Skarvning,viktning och sänkning av totalt 1600 m polytenslang dim 40 mm i Sorsele.

EM-Trading Stockholm.

 

 

Undervattensinspektion.

Undervattensbesiktning och dokumentation av samtliga bropelare för Årstabron i Sthlm. I inspektionen ingick även urborrning av betongprovkärnor från samtliga pelare på olika vattendjup som sedan skickades till statens provningsanstalt för betonganalys.

Banverket i Stockholm.

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av polytenledning dim 180 mm x 700 m i Kåbdalis.

Jokkmokks Kommun

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av polytenledning dim 110 x 800 m i Harads.

AMS

 

 

Generalentreprenad sjöledning.

Svetsning,viktning och sänkning av polyten vattenledning dim 125 mm x 360 m över Lule-älv mellan Sävastön och Strömskatan i Boden.

Boden Kommun Teniska kontoret.

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av polytenledning dim 110 x 200 m i Pitsundet.

Svenska Väg AB

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av 2 st polytenledning dim 200 mm x 570 m,totalt 1140 m i Luossavaarasjön Kiruna.

SIAB i Luleå

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av polyten vatten och avloppsledning dim 500 mm och dim 355 mm totalt 400 m i Skellefteåhamn.

Jcc Skellefteå

 

 

Sjöledningsreparation

Reparation av tryckavlopsledning dim 750 mm i Philipssonsviken Luleå.Avloppsledningen reparerades med ett specialtillverkat stålförband som tillverkades på gatukontorets egen smidesverkstad,förbandet tillverkades i rostfritt stål och var ca 4 m långt.

Luleå Kommun Tekniska kontoret

 

 

Komplett Dykeriarbe

Komplett dykeriarbeten i samband med brobygge I Värmskog.

NCC.MellanSverige.

 

 

Uv-arbeten

Komplett undervattensarbeten för uv-kapning av dykdalber bestående av stockgrupper på 10-25 stockar i en och samma dykdalb.Kapningen utfördes med hydrauldriven kedjesåg och totalt kapades ca 1200 stockar i strömmande vatten Gideälven.

Graningeverken Sollefteå

 

 

Errossinsskydd

Komplett dykarbeten inkl erforderlig utr.som kranplattform.bogserbåt och erforderlig kringutrustning för utläggning av "betongmadrasser" i Sthlm´s Hamn.

SIAB.Sthlm

 

 

Kabelutläggning.

Komplett arbete inkl,demonterbara pontoner för utläggning av 2 st 50p vattenkablar över Vindelälven i Spöland.Dito spolschakt av landfästen

Swedia Networks AB Kristianstad.

 

 

Kabelutläggning

Komplett arbete inkl.demonterbara pontoner för utläggning av telekabel dim 30 mm över "Raggsjön" i Kvarnåsen Västerbotten.Spolschakt av resp.landfästen dito.

Telia Network.Kristianstad.

 

 

Kabelutläggning

Komplett arbete inkl. demonterbara pontoner för utläggning av 4 st 50p 0,5 kabel i Medle, Skellefteälv. Totalt 4 trummor a´750 kg lastades på pontoner och utläggningen skedde av alla fyra kablarna samtidigt för att minska spridningen enl.önskemål av beställaren. Spolscahkt dito av landfästen samt uv-besiktning av lagda kablar vattendjup i strömfåran 22 m djup.

Swedia Network.Kristianstad.

 

 

Sugmuddringsarbete

Sugmudderpumpning av bottensand upp på land och som skulle nyttjas som fyllnadsmaterial till brofästen vid brobygget i Välsviksleden Karlstad.Totalt pumpades ca: 35.000 m3 bottensand upp på land.Se bilagt bild material.Mudderverk och special katamaran för att kunna serva pump-pimplines och förankringar till mudderverket.

Skanska Karlstad.

 

 

Kajreparation

Uv-reparation av kaj Gustav Adolfstorg,UD,Sthlm.Bla rivning av gammal rustbädd,pålkapning,formsättning,uv-gjutning,tätning runt utloppsrör osv.Svårtillgängligt pga Sthlm´s trafiken men arbetet gick mkt bra.

Hallström & Nisses Sthlm.

 

 

Totalentreprenad.Sjöledning.

Komplett sjö och dykeriarbeten med bla. montage ,viktning och sänkning av en avloppsledning i trä, sk."trätub" dim 1200 mm x 900 m åt Munsksjö pappersbruk.trätuben levererades sjövägen i sektioner och tillverkare,leverantör var Boxholmsträ.

Munksjö pappersbruk.

 

 

Generalentreprenad:

Sanering av Vansbrosjön,Dalarna från Kreosot samt täckning av hela sjöbotten med fiberduk och ett 15-20 cm lager tvättad singelmaterial.Arbetet utfördes enl. egen framtagen metod gemensamt med Miljömanagement,Hampus von Posten och IVL. Sthlm.En mkt.effektiv och avancerad metod för singelutläggningen utarbetades av LL-DYK.Systemet bevakades med laser och datorer.Arbeten pågick under närmare två års tid.

Skanska Falun.

 

 

Total uv-entreprenad

Nybyggnation av färjeläge,ramp för Vägfärja.Tenövarvet.,

Vägverket i Waxholm.

 

 

Sjöledningsprojekt

Svetsning,viktning och läggning av en vattenledning i polyten dim 200 mm x 800 m i "Svinninge Marina" Mellan Åkersberga och Waxholm.

Svinninge Marina.

 

 

Avancerade sjöledningsreparationer

Akutreparation av huvudvattenledning i polyten dim 350 mm åt Ekerö kommun. Vattenledningen lyftes till ytan med hjälp av LL-DYK´s moderna själgående arbetsplattform varpå stumsvetsskarvning av ledningen utfördes på, se kommande bilder.

Ekerö Kommun.

 

 

Avanserad sjöledningsreparation

Akutreparation av kylvattenledning i polyten dim 1100 mm till Bowaters pappersfabrik.Hela pappersbruket fick ett total driftstopp pga ledningshaveriet,tack vare LL-Dyk´s moderna demonterbara kran och arbetsplattform kunde vi vara på plats inom ett dygn från beställning och utförde dito akutreparation inom tre dygn. Trailer trp.av pontonenheter,båtar och erforderlig kringutr utfördes med den äran av "Loffes" trailertransport i Sthlm.

Bowaters pappersbruk

 

 

Total uv-entreprenad

Undervattens svetsning och montage av elektroniska rostskydds anoder på befintlig stålspont.Arbetet ufördes längs hela Waxholms kajanläggningar i centrala Waxholm.

Waxholms kommun

 

 

Muddringsprojekt inseglingsrännan i Nyköping.

Sugmuddring av hela inseglingsrännan åt Nyköpings Hamn med toppmodernt och nytillverkat sugmudderverk enl "Holländskt konsept" för kanalmuddringar. Konstruktör och tillverkare av LL-DYK´s specialtillverkade mudderverk var Göran Man´s Mekaniska verksad i Gränna. Totalt muddrades ca: 8,5 km x 75 m bred inseglingsränna, muddringsvolymen blev totalt ca: 225.000 m3 med varierande muddernassor från lös lera till hårt sediment. Muddermassorna pumpades i flytande "pumplines"till speciella deponi områden med en pumpsträcka på upp till 1.5 km långt. Även anvisade deponiområdena låg inom LL-DYK´s åtagande för entreprenaden.Se kommande bild material från utfört muddrinsprojekt.Arbetet utfördes under två års tid med dubbla skift.

Nyköping´s Hamn./Hamn kapten Kennet Atterfors.

 

 

Stor uv-kajreparation.

Special formsättning enl. egen framtagen metod och konstruktion för att gjuta in sönderrostad stålspontkaj från vattenytan ner till botten. Nynäshamn´s kaj-färjterminal för bla. Polenfärjorna.

NCC.Nynäshamn.

 

 

Undervattensbesiktning.

Komplett Uv-besiktning inkl.uv-fotografering av 4 st bropelare till järnvägsbron över Motala ström.Arbetet försvårades dels pga intensiv båttrafik och kraftig vattenström. Stora errossinsskador konstaterades bla.Övriga besiktade broar i samband med denna större besiktning var,JVG bro över Svartån vid Egeby,JVG bro Svartån i Boxholm samt JVG bro över Götakanal i Motala.

Banverket i Norrköping.

 

 

Undervattensbesiktning

Komplett Uv-besiktning inkl. uv-fotografering och skriftlig dokumentation av hela Stäkets järnvägsbro Sthlm.

Banverket Östra Regionen.Sthlm.

 

 

Sjökollektorarbete.

Komplett sjöarbete med bla.viktning,utläggning i slingor,uppankring i lägen samt därefter sankning av totalt ca.12.000 m polytenslang dim 40 mm i Vallentunasjön.

Vallentuna Kommun.

 

 

Sjöledningsprojekt.

Komplett sjö och dykeriarbeten för bla.svetsning,viktning och sänkning av dagvattenledning i polyten dim 1400 mm x 200 m i Vallentunasjön.

Vallentuna Kommun.

 

 

Fartygsbärgning.

En avancerad och komplicerad fartygsbärgning av lastfartyget ”Karelia” på 20.000 DW ton, fartyget hade kommit i sjönöd och gått på grund utanför ”Gotska Sandön”. LL-DYK fick totalansvaret för undervattensarbetena och Wiréns Rederi Piteå fick totalansvaret för hela bärgningsprojektet. Fartyget stod hårt på grund med mycket stora skador i skrovet, LL-DYK utförde bla.”grovtätning” med att svetsa plåtar över dom större hålen och därefter kunde man med hjälp av ett flertal stora kompressorer pumpa in luft i skrovet för att trycka ut tillräckligt stora vattenmängder så att faryget kunde flyta loss från grundet. Under själva bogseringen av fartyget till docka var kompressorerna själva ”livlinan” för att fartyget skulle hålla sig flytande och var ett mycket riskabelt moment. Både sjöfolk från Wiréns Rederi och dykare / manskap från LL-DYK utsattes för hårda påfrestningar dels pga det hårda och kalla vädret som rådde under hela bärgningsoperationen samt att arbetena pågick dygnet runt under ca: två veckors tid. Television och media över hela Sverige uppmärksammade och bevakade den krävande och lyckosammade bärgningsoperationen utförd av LL-DYK och Wiréns Rederi.

Wiréns Rederi i Piteå.

 

 

Sjöledningsprojekt.

I samband med att LL/DYK fick Totalentreprenaden med utförande av tryckavloppsledning dim 250 mm x 3600 m i sjön Vättern mellan Husquarna och Brunnstorp gjorde beställaren Jönköpings kommun en ovanligare men mycket ekonomiskt fördelaktig kompletteringsbeställning. Man hade en nedlagd avloppsledning med samma dimension och tryckklass som erfordrades till sjön Vättern liggandes på sjöbotten "Landsjön"utan nytta. LL/DYK offererade ett fast pris för att "blåsa upp" ledningen, demontera befintliga vikter som dumpades tillbaka i sjön samt därefter drogs ledningen upp på land och kapades i 24 m längder.Längderna transporterades därefter med en 26 m lång utskjutbar "specialtrailer" inhyrd från Ahlsells AB till Husquarna. Totalt återanvändes 3200 m ledningsmaterial på detta sätt och Jönköpings kommun gjorde en besparing på ca: 50% av inköpksmaterialet för projekt "Vättern" där vi senare nyttjade "Landsjöns"nedlagda avlopppsledning.

Jönköpings Kommun.,

 

 

Undervattensarbeten

Bodens kraftstation i Luleå älv fick stora vattenläckor mellan bla. stationsbyggnad och utskovsluckor samt under intags plattorna. LL/DYK tillsammans med Stabilator fick det mycket avancerade uppdraget med att dels lokalisera samt att täta dessa läckor. Arbetena pågick dygnet runt i tvåskift med tre dyklag om tre man i varje skift. Injekterings rör borrades fast på botten och stora mängder uv-injekteringsbruk pumpades in under statonsbyggnad och intagsplattor. Arbeten pågick i ca två månaders tid med lyckat resultat.

Vattenfall Norrbotten /Stabilator.

 

 

Generalentreprenad:Sthlm.Hamn

SöderMälarstrand´s kaj i Stockholm är en mycket gammal kaj och som byggdes för flera hundra år sedan. En omfattande utredning och besiktningar av Stockholm´s alla kajer gjordes och dokumenterades under ledning av dåvarande hamningenjör Stefan Wadeborn. Bla. framkomm stora slitskador på yttre pålraden på Södermälarstrand,samt rustbädden under kajen var helt söndervittrad. Sättningar i kaj konstaterades och stor risk för kajras förelåg. Under årens lopp hade befintliga träpålar med ursprungsdiameter mellan 200-300 mm nötts ner vid vattenlinjen till mellan 50-100 mm. Detta berodde på den isskorpa som bildas under vår och höstar. LL/DYK fick uppdraget att på Generalentreprenad utföra erforderliga uv-reparationer mellan sektion 030 -430,totalt omfattdes 330 st träpålar och 300 m rustbädd. LL/DYK konstruerade en egen framtagen gjutmetod för att förstärka befintliga träpålar med ett ca. 100 mm tjockt lager betong runt varje pelare. Runda specialformar tillverkades i halvformar med tätkrage runt pålen, totalt tillverkades 30 formar som vi nyttjade 15 st åt gången. Under tiden 15 pålar hade sk. "brinntid" utfördes rivning och montage av ny rustbädd och förberedelse av nästa omgång Uv-gjutning av 15 pålar.Hela arbetet påcick under ca: 3 månaders tid med mycket lyckat resultat.Se kommande bildmaterial.

Stockholms Hamn

 

 

Muddringsprojekt Fågelbro Säteri.Värmdö.

Muddring för småbåtshamn Fågelbro Säteri.Värmdö Kommun.Totalt sugmuddrades 40.000 m3 sandig lera som pumpades upp på land.LL-Dyk ansvarde även för det "stora" men "lilla" och mycket speciella deponiområdet detta pga den angivna och minimala deponiyta som skulle rymma ca 40.000 m3 lera och sand. Ytan var minimerad och muddermassorna nyttjades som fyllnadsmaterial för det stora husprojekt som NPL byggde upp på "Fågelbro Säteri",totalt uppfördes 145 st exklusiva strandnära fastigheter med tillhörande småbåtshamn. Deponiområdet vallades in och ett flertal sk.skybord´s fick läggas in i vallarna för att kunna "dekantera" dom stora vattenmängder som pumpades upp på land. Total pumpkapacitet på LL-DYK´S moderna verk var 1200 m3 / tim. Total material inblandning låg på ca 20-30%.

Nils P Lund Sthlm.