Historia

LL-Dyk bildades 1979 av Anders Lundgren och har under en tioårsperiod varit marknadsledande i Sverige.

Bolaget drivs fortfarande av Anders Lundgren, som sedan 1972 fram till 2010 har arbetat som yrkesdykare.

Idag arbetar han som projektledare / arbetsledare i samband med hemräknande av generalentreprenader för sjöledningsprojekt, vilka i dag är bolagets "specialitet".

Förutom detta verkar Anders Lundgren som chef, konsult och administratör för det egna företaget LL-DYK & Konsult AB."Förvisso har jag fortfarande kvar min personliga dykarutrustning, men det kommer endast vara i väldigt specifika fall som jag fortfarande tar mig vatten över huvudet".

LL-DYK, som under åren har haft stora personella och maskinella resurser i både södra och norra Sverige, arbetar idag i en mer "slimmad kostym" för att kunna erbjuda bästa tänkbara tjänster och underentreprenörer för varje enskilt uppdrag.

Detta är möjligt tack vare det stora kontaktnät som bolaget har byggt upp under åren med såväl beställare som leverantörer.

LL-Dyk är således ombildat sedan 1994 och heter i dag LL-DYK & Konsult AB.