Skärgårdsstad-Bammarboda -Timrarön Etapp 1

 

 
Sänkning etapp 1