Skärgårdsstad-Bammarboda -Timrarön Etapp 1

 

 
Sänkning Etapp 3