Projekt Riksgränsen

 

 
En del besiktningsanmärkningar som åtgärdas försommaren 2009.