Projekt Riksgränsen

 

 
Färdig svetsad och viktad ledning.