Projekt Riksgränsen

 

 
Svetsning av sjöledning mellan Riksgränsen och Katterjokk.