Projekt Riksgränsen

 

 
Skarvning av rör,totalt 3 x 6 m under E-10an.