Projekt Riksgränsen

 

 
Den otroligt lojale och arbetsamme Tord från Gustaf Winthers borrar för sprängningen i Katterjokk. Här gällde inga 8 timmars skift och 5 dagars vecka.