Projekt Riksgränsen

 

 
Extra beställt arbete med b.la. en brunn vid pumpsationen enligt ett PM nr 2, vilket visade sig skulle bli ett enormt strul vid senare El och omprogrammeringsarbeten samt vid uppstart av pumpstationen.